KOMUNIKATY BIEŻĄCE!

 

 KOMUNIKATY  BIEŻĄCE 2021/22:

**********************************************************************************************************

Rozdanie świadectw: 24.06.2022:

klasy 3Ap i 3ag  o godzinie 9.45 w świetlicy (obowiązuje strój uroczysty)

klasa 2TAp - sala 15 o godz.8.30

wszystkie pozostałe klasy technikum i szkoły branżowej:  godzina 9.00 w salach:

1TAp -16

1TBp - 24

1TCp - 14

1TDp - 19

1Ap - 12

2TBp - 4

2TDp - 7

2Ap -   6

3TAp - 22

3TBp- 21

3TCp - 8

3TDp - 17

3TEp - 9

3tag - 3

3tbg - 13

3tcg - 20

3tdg - 18

====================================================================================

   

 Komunikat z 06.06.2022

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 610/2021 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 01.12.22 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynsu oraz zasad najmu i użyczania przyszkolnych obiektów sportowych oraz pomieszczeń  i powierzchni w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz i jego aktualizacją  wprowadzoną Zarzadzeniem nr 328/2022 prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30.05.2022 roku:

Boiska wielofunkcyjne należące do Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 są udostępniane nieodpłatnie mieszkańcom Bydgoszczy na cele rekreacyjne bez wcześniejszej rezerwacji:

1) w okresie od września do listopada oraz od marca do czerwca:

    a) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-18.00

    b) w soboty w godzinach 14.00-18.00

    c) w niedziele w godzinach 10.00-18.00
 2) w okresie lipiec- sierpień codziennie w godzinach 10.00-18.00

 ===================================================

 

 

Komunikat z 26.04.2022

  

 Przypominamy, że dni: 2,4,5,6 i 9 maja 2022 są dla uczniów dniami wolnymi (bez zajęć szkolnych) - na terenie szkoły odbywają się matury,

  Przypominamy też, że w czerwcu  dniami wolnymi od zajęć szkolnych dla uczniów są: 2 i 17 czerwca 2022(egzaminy zawodowe)

  Od 4 maja 2022 nastąpi zmiana planu lekcji.

 

------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat z 27.03.2022   

Przypominamy, że zgodnie z aktualnym rozporządzeniem RM nie ma obowiązku noszenia maseczek, pozostaje  zalecenie ich nakładania w miejscach gromadzenia się osób, czyli np. przestrzeniach wspólnych. Wiemy, że jak dotąd, postawa Społeczności naszej szkoły-  będzie po prostu odpowiedzialna. 

Za to - bardzo Wszystkich dziękujemy! 

Dbajmy o siebie wzajemnie, szczególnie, gdy mamy silny kaszel lub katar...Nikt nie zrobi tego za nas samych.... 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Informacja bieżąca: 

-Termin rekolekcji: 4,5,6 kwietnia 2022

- 4 i 5 kwietnia 2022 rekolekcje w formie zdalnej (według zasad i harmonogramu - podanych przez katechetów na religii)

- 6 kwietnia 2022 - nauka rekolekcyjna i Droga Krzyżowa: godz.9.00 Kościół Miłosierdzia Bożego, ul.Nakielska 68 (zasady według podanych przez katechetów na religii)


* 4,5,6 kwietnia 2022  -Uczniowie, którzy nie uczęszczają na religię, nie uczestniczą w rekolekcjach mogą  czas zajęć według planu - wykorzystać na konsultacje,poprawy,nadrobienie zaległości.

-----------------------------------------------

 

================================================================================================

 

Komunikat z dnia 12.02.2022:

 

  Zgodnie z Rozporzadzeniem MEiN: od dnia 31.01.22 do 20.02.22:

   - zajęcia praktyczne we wszystkich klasach odbywać się będą stacjonarnie - zgodnie z planem- w  CKZ 

  - wszystkie pozostałe zajęcia lekcyjne realizowane będą zdalnie- na szkolnej platformie

   - zajęcia: 45 minut,według planu lekcji (plan jest na stronie szkoły od godziny 12.00 dnia 27.01.22)

 

 =========================================================================

  

 

Komunikat z dnia 27.01.2022:

  

Zgodnie z Rozporzadzeniem MEiN: od dnia 31.01.22 do 27.02.22:

- zajęcia praktyczne we wszystkich klasach odbywać się będą stacjonarnie - zgodnie z planem- w  CKZ 

- wszystkie pozostałe zajęcia lekcyjne realizowane będą zdalnie- na szkolnej platformie

- zajęcia: 45 minut,według planu lekcji (plan jest na stronie szkoły od godziny 12.00 dnia 27.01.22)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Biblioteka szkolna informuje, że  w tym roku szkolnym przystąpiliśmy do ogólnopolskiego projektu  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025

w ramach którego nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 15 tysięcy zł. na zakup książek.

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest promocja czytelnictwa w Polsce i wzmocnienie roli bibliotek  poprzez uatrakcyjnienie i uzupełnienie ich księgozbiorów o zakup nowości wydawniczych pozostających w sferze zainteresowań uczniów.

Już wkrótce na nasze półki do Waszej dyspozycji trafi duża ilość nowości.

Zatem odwiedzajcie bibliotekę szkolną i czytajcie książki.

 

 =============================================================================================

 

UWAGA!

Samorząd  Uczniowski ZSM nr 2 wspólnie z Biblioteką szkolną -  organizują akcję "Gwiazdkowa Paka dla Przedszkolaka". Wszyscy wiemy, jak każde dziecko  wyczekuje "Gwiazdkowych prezentów" - niestety, nie każde dziecko je dostaje... Dlatego zapraszamy całą społecznośc szkoły : Uczniów, Rodziców, Nauczycieli, Pracowników  do włączenia się w przygotowanie Paczuszek Gwiazdkowych dla dzieci z Domu Małego Dziecka w Bydgoszczy. 

   Od 23.11.21 do 10.12.21 Każda Osoba może włączyć się  przynosząc, np. książeczki dla dzieci, zabawki,gry planszowe, kredki, pisaki, kolorowanki itp. 

Pamiętajmy, że wszystko, co przekażemy jako dar serca - musi być nowe, nie może być używane. 

Podarunki będa zbierane w dwóch miejscach:
- od Uczniów i Rodziców -w bibliotece

- od Nauczycieli i Pracowników - w pokoju nauczycielskim.

Wszyscy uczniowie, którzy wesprą akcję - otrzymają pochwały dyrekcji wpisane do dziennika.

Trzy klasy, które w najwięszym stopniu włączą się w akcję - zostaną nagrodzone wyjściem do kina.

 

 

 =============================================================================================

 

 

 

 

UWAGA! Jeśli w planie są umieszczone zajęcia "wspom" - oznacza, że się odbywają - są  dla wzmocnienia wiedzy  Uczniów, zgodnie z zaleceniami MEN.

                 Przypominamy, że realizowane są tylko do grudnia, kilka godzin z polskiego, matematyki, j.angielskiego, fizyki.

================================================================================================

 

Informacja dla Rodziców:  27.10.21 od 16.30 do 17.30 - "Drzwi otwarte" - możecie Państwo porozmawiać z nauczycielami uczącymi w danej
                                           klasie. Wychowawcy będą dyżurować w salach podanych niżej, natomiast pozostali nauczyciele w pokoju
                                           nauczycielskim (piętro II).

 

 1TAp -  16

 1TBp -  24

 1TCp -  20

 1TDp -  19

 1Ap   -  12

 2TAp  - 013 (od 15.45 do 16.30)

 2TBp  -   4

 2TDp  -   7

 2Ap    -   2

 3TAp  -   6

 3TBp  -  21

 3TCp  -    8

 3TDp  -  17

 3TEp  -  15

 3Ap    -  biblioteka

 3tag   -    3

 3tbg   -  13

 3tcg   -    9

 3tdg   -  22

 3ag    -     5

 4ta     -  18

 4tb     -  14

 4tc     -  12

 4td     -  24

 

 

 

 

 

 

 

 

=============================================================================================

Spotkania z rodzicami:
 
• 15.09.21 środa  -zebranie z wychowawcą
   * godz.16.00  - zebranie klasy pierwsze  i klasy drugie
   * godz.16.15  - zebranie klasy trzecie
   * godz.16.30  - zebranie klasy czwarte
 
Szanowni Rodzice - prosimy nie gromadzić się na korytarzach, tylko od razu wejść do wskazanej sali i zająć miejsca w ławkach/ przy stolikach.
                             W salach odbędą się spotkania z wychowawcami.
                             W pokoju nauczycielskim (drugie piętro) dyżurować będą od 16.00 nauczyciele przedmiotowi.
SALE  ZEBRAŃ:
 
1TAp -  16
1TBp -  20
1TCp -    5
1TDp -  19
1Ap   -  12
 
2TAp  - 15
2TBp  -   4
2TDp  -   7
2Ap    -   2
 
3TAp  -    6
3TBp  -  21
3TDp  -  17
3TEp  -  świetlica
3Ap    -    8
3tag   -    3
3tbg   -  13
3tcg   -  22
3tdg   -    9
 
4ta     -  18
4tb     -  14
4tc     -  12
4td     -  24

 

 

 

Informacje o kolejnych zebraniach będą widoczne w zakładce "Dla Rodziców"  - kliknij

 

 

 ==============================================================================================

UWAGA!  Od poniedziałku 6.09.21 nastąpią zmiany w planie lekcji. prosimy sprawdzić swój plan.
           .

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

2020/21

Egzaminy poprawkowe z poszczególych przedmiotów - 24 sierpnia 2021, godzina 9.00. Należy przybyć 15 minut przed dziewiątą, z własnym długopisem. W szkole obowiązuje dezynfekcja rąk oraz maseczki (maseczki można zdjąć po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Egzaminy poprawkowe maturalne ( Osoby, które złożyły w lipcu Oświadczenie) - 24.08.21, godz. 9.00

=====================================================================================================================

 

 

 

 

Poniedziałek i wtorek 21-22.06.21     - to dni wolne od zajęć lekcyjnych dla Uczniów technikum i szkoły branżowej!

 

 UWAGA! Na terenie szkoły odbywają się egzaminy zawodowe - prosimy o zachowanie ciszy!

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 UWAGA! Rozdanie  świadectw nastąpi 25.06.21 według poniższego harmonogramu:

 

 * 8.30 klasy trzecie i pierwsze technikum oraz klasa pierwsza i trzecia branżowa

3ta       - sala 18
3tb       - sala 14
3tc       - sala 12
3td       - sala 22
3a        - sala 19
1TAp     -sala 15
1TBp     -sala 4
1TDp     -sala 7
1Ap       -sala 20


* 9.45  klasy drugie technikum i drugie branżowe

2TAp     -sala 14
2TBp     -sala 21
2TCp     - sala 8
2TDp     - sala 17
2TEp      -sala 9
2tag       -sala 3
2tbg       -sala 5
2tcg       -sala 12
2tdg      - sala 22
2Ap        -sala 19
2ag        - sala 13

 

 

 

==================================================================

 UWAGA! Przypominamy, że od poniedziałku 31 maja 2021 wszystkie zajęcia odbywać się będą stacjonarnie, czyli w szkole!

                 Plan zajęć - znajduje się na stronie szkoły.

              Przypominamy, że:

 - na terenie szkoły ( w każdym budynku) obowiązuje noszenie maseczek, dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu

 - w czasie lekcji-po zajęciu miejsc w sali - Uczeń może zdjąć maseczkę

Przypominamy układ lekcji:

 

 1 [d]