Spotkania z rodzicami:
 
 15.09.21 środa  -zebranie z wychowawcą
   * godz.16.00  - zebranie klasy pierwsze  i klasy drugie
   * godz.16.15  - zebranie klasy trzecie
   * godz.16.30  - zebranie klasy czwarte
 
 
Szanowni Rodzice - prosimy nie gromadzić się na korytarzach, tylko od razu wejść do wskazanej sali i zająć miejsca w ławkach/ przy stolikach.
                             W salach odbędą się spotkania z wychowawcami.
                             W pokoju nauczycielskim (drugie piętro) dyżurować będą od 16.00 nauczyciele przedmiotowi.
 
SALE  ZEBRAŃ: 
 
1TAp -  16
1TBp -  20
1TCp -    5
1TDp -  19
1Ap   -  12
 
2TAp  - 15
2TBp  -   4
2TDp  -   7
2Ap    -   2
 
3TAp  -    6
3TBp  -  21
3TDp  -  17
3TEp  -  świetlica
3Ap    -    8
3tag   -    3
3tbg   -  13
3tcg   -  22
3tdg   -    9
 
4ta     -  18
4tb     -  14
4tc     -  12
4td     -  24
 
• pozostałe dni zebrań w: XI, XII, I, III, V - ustalać będziemy na bieżąco w zależności od sytuacji  pandemicznej i podawane na stronie szkoły