Harmonogram roku szkolnego 2021/2022

 

 

* rok szkolny:  1 września 2021 do  24 czerwca 2022
* semestr pierwszy dla maturzystów – do 10.12.2021(wystawianie ocen od 03-09.12.21)
* semestr pierwszy dla pozostałych klas– do 04.02.2022(wystawianie ocen od 31.01-03.02.22)
* semestr drugi dla maturzystów –wystawianie ocen od 11-13 i 20-22.04.22
* egzaminy klasyfikacyjne - 26.04.22
* semestr drugi dla pozostałych klas – do 24.06.2022 (wystawianie ocen od 09-15.06.22)
* egzaminy klasyfikacyjne - 21.06.22
* koniec roku dla maturzystów: rozdanie świadectw 29 IV 22

* koniec roku dla pozostałych klas: rozdanie świadectw 24 VI 22
* egzaminy maturalne – maj  2022 (według egzaminacyjnych dni ustalanych przez OKE)
* egzaminy zawodowe – styczeń luty i czerwiec /lipiec 2022 (według sesji ustalanych przez OKE)
* egzaminy poprawkowe promocyjne dla uczniów technikum i szkoły branżowej – 22.08.2022 (pn.)
* sesja poprawkowych egzaminów maturalnych – 23.08.2022, godz.9.00 (tylko uprawnieni maturzyści)
Ferie:
* ferie Boże Narodzenie/Nowy Rok:   23 – 31 XII 21
* ferie zimowe: 17-30 stycznia 2022

* ferie Wielkanocne: 14 – 19 IV 22
* dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych dla uczniów :
10,11,12.01.22  dni pisemnych egzaminów zawodowych

–  2.06.22 dni pisemnych egzaminów zawodowych
–  4,5,6,9.05.22 dni egzaminów maturalnych
  2 maja 2022 (pon.)

-  17 czerwca 2022 (piątek po Bożym Ciele)
Terminy mogą ulec zmianie – w sytuacjach ograniczeń funkcjonowania szkół w okresie pandemii, zmianami w sesji egzaminacyjnej,w związku z potrzebami organizacyjnymi szkoły, zdarzeniami losowymi. W takich sytuacjach, na stronie szkoły w zakładce Dla Rodziców oraz w Aktualnościach umieszcza się  komunikaty dotyczące tych zmian.
* dni wolne od pracy (świąteczne):
1 XI 21 – poniedziałek
11 XI 21 – czwartek
6 I 22 – czwartek
3 V 22 – wtorek
16 VI 22 – czwartek

spotkania z rodzicami:
* wrzesień – rotacyjne zebrania z wychowawcami

* 27.10.21 środa –drzwi otwarte 16.30-17.30 (wszystkie klasy -  wszyscy nauczyciele)
* 17.11.21 środa –zebrania dla klas maturalnych 16.30 (wychowawcy i nauczyciele uczący w tych klasach)
* 15.12.21 środa – drzwi otwarte klasy pierwsze, drugie, trzecie:  16.15-17.30 (nauczyciele uczący w tych klasach)
* 23.02.22 środa – drzwi otwarte 16.30-17.30 (wszystkie klasy - wszyscy nauczyciele)
* 16.03.22 środa –zebrania dla klas maturalnych 16.30 (wychowawcy i nauczyciele uczący w tych klasach)
* 18.05.22 środa – drzwi otwarte klasy pierwsze, drugie, trzecie:  16.15-17.30 (nauczyciele uczący w tych klasach)
  
Daty i forma zebrań mogą ulegać zmianom ze względu na pandemię i zmiany organizacyjne.
* w czasie zebrań i drzwi otwartych:

 - wychowawcy     -   dyżurują w wyznaczanych salach,
                           -   pozostali  nauczyciele – dyżurują w pokoju nauczycielskim